Coronavirus

Het is belangrijk om bewust te zijn van de ernst van het Coronavirus, er verantwoordelijk mee om te gaan en burgerzin te tonen.

Daarom nemen we een aantal preventieve maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Uiteraard houden we rekening met het algemeen advies van de overheden en volgen dit advies op de voet.

Adviezen en maatregelen (vanaf 18 maart)

 • Voor (dringende) vragen kan u terecht op het nummer 03 380 30 33 of 03 380 30 11.
 • Afspraken m.b.t. poliklinische consultaties en dagverpleging worden per patiënt en per behandelaar gemaakt.
 • Opnames worden afgewogen op basis van:
  - Dialoog met de arts
  - Dringendheid 
  Indien een opname niet mogelijk is, worden alternatieven besproken.

 • Vanaf 14/03 wordt op vraag van de overheid alle bezoek aan het  psychiatrisch ziekenhuis/campus verboden, met uitzondering van volgende groepen:

  • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn

  • Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door max 1 (vertrouwens)persoon

 • Tot nader bericht is de campus niet meer toegankelijk voor passanten (wandelaars, scholen, pendelaars). Aan de ingangen zullen borden met 'geen toegang' komen. Dit om onnodige contacten en besmettingen te vermijden.
 • Voor het brengen of ophalen van persoonlijke spullen van opgenomen patiënten, kan een individuele afspraak gemaakt worden met de afdeling. Het uitwisselen van deze zaken verloopt via hulpverleners aan de ingang van het gebouw. Alles wordt 12 uur in quarantaine geplaatst.
 • De ontmoetingscentra te Brasschaat, Kalmthout en Zoersel zijn gesloten tot nader order.
 • Het restaurant is gesloten voor patiënten en bezoekers en serveert geen maaltijden of drank meer van zaterdag 14 maart. Tijdens het weekend is de cafetaria volledig gesloten.
 • Bent u leverancier neem dan op voorhand contact met de betrokken dienst en maak goede afspraken i.v.m. de noodzaak van de levering, de plaats en het tijdstip. Beperk uw aanwezigheid in ons ziekenhuis en het contact met onze medewerkers tot het strikte minimum.
 • Als u om noodzakelijke redenen toch in ons ziekenhuis moet zijn, vragen wij u voldoende sociale afstand te houden (minstens 1,5 meter) en bent u verplicht om strikte handhygiëne toe te passen.

Meer informatie?